Kas ir vēdiskā astroloģija?

 

Vēdiskā astroloģija ietver sevī zināšanas, kas līdzīgi gaismai ļauj izzināt esības absolūto realitāti. Tā ir zināšanu gaisma, kas gara tumsību ved transformācijas un pašrealizācijas ceļā, dzīvošanai saskaņā ar dabas likumiem un Dieva gribu.

 

Vēdiskā astroloģija, balstoties uz matemātiski precīzām zināšanām par laika cikliem, kuri ir visu dabas transformāciju parādību pamatā, skaidro dabas likumu ietekmi uz cilvēku dzīvi. Kā zināšanu gaisma, vēdiskā astroloģija izgaismo cilvēka pagātni, tagadni un nākotni, palīdzot izprast notikumus dzīvē un sabiedrībā.

 

Katra individuālā cilvēka dzīve ir vienota ar kosmosa dzīvi, tas pauž dabas likumu par Vienoto Lauku. Bezgalīgā cilvēka apziņa caur evolūcijas procesu pakāpeniski atšķetinās un ļauj realizēties ar 9 grahu (planētu), 12 raši (zīmju) un 27 nakšatru (zvaigznāju) palīdzību.

 

Vēdiskās astroloģijas vēsture.

 

 

Vēdiskā civilizācijas jau pirms 8000 gadiem izmantoja šo disciplīnu kā praktisku mācību. Tā saknes meklējamas Bharatas valsts ziemeļdaļas Vēdiskajā civilizācijā, kur šobrīd atrodas Indija un tuvējās valstis. Pirms, apmēram, 5000 gadiem tika sarakstītas klasiskās vēdiskās astroloģijas grāmatas Brihat-Parašara-Hora-Šastra, Upadeša-Sutri un citas, kuras arī mūsdienās ir pamatu literatūra zinātnes apgūšanai.

 

Kāda ir atšķirība starp rietumu un vēdisko astroloģiju?

 

 

Vienlīdz gan rietumu gan vēdiskās astroloģijas sistēmās tiek lietotas 12 zīmes (raši), bet zīmju robežas nosaka dažādi, veicot aprēķinus no dažādiem Ekliptikas punktiem.

 

Rietumu astroloģija izmanto tropisko Zodiaku, kas atspoguļo sezonu modeli. Vēdiskā astroloģija izmanto siderisko Zodiaku, kas atspoguļo telpisko modeli.

 

Sideriskais un tropiskais Zodiaks sakrita ap 285. gadu mūsu ērā, tagad to nobīde ir vidēji 23 grādus un 57 minūtes. Šī nobīde starp Zodiakiem saucas Aijanamša, tā nobīda vēdiskās astroloģijas karti pa -24 grādiem pret rietumu astroloģisko karti. Dēļ Zemes rotēšanas pa konusu Zodiaks, kas tiek aprēķināts pēc attiecīgā stāvokļa starp Sauli un Zemi, kustās ar ātrumu, mazāku par 1 minūti gadā. Uz šo brīdi, tropiskais Zodiaks ir nobīdījies attiecībā pret nekustīgo Zodiaku par apmēram vienu Zodiaka zīmi.

 

Abas sistēmas izmanto 7 grahas (planētas) – Surya (Saule), Chandra (Mēness), Mangal (Marss), Budha (Merkurs), Guru (Jupiters), Šūkra (Venēra), Šani (Saturns). Vēdiskā astroloģija izmanto vēl divas grahas, kas ir Ziemeļu un Dienvidu mēness mezgli – Rahu un Ketu. Taču neizmanto transsaturna planētas – Neptūnu, Plutonu un Urānu, kā arī tālās zvaigznes un asteroīdus.

 

Abās sistēmās līdzīgi tiek izmantoti 12 raši (zīmes/bhavas). Vēdiskā astroloģija pēc būtības atskaiti rēķina no bhavu sākuma, bet Rietumu astroloģija galveno izvērtē vidusdaļu.

 

 

Kāds ir vēdiskās astroloģijas mērķis?

 

Ar vēdiskās astroloģijas palīdzību, cilvēks sāk izprast pats savu dabu un savas iespējas, tādejādi tuvinoties sava dzīves uzdevuma un mērķa izpratnei līdz galīgai atbrīvošanai. Izgaismojot raksturu, likteni, uzdevumus un evolūcijas ceļu, tiek atklāts, kas ir atslēga savu iespēju izmantošanai un labvēlīga rīcība īstajā laikā. Padarot dzīvi pilnvērtīgāku, raksturs un rīcība ir vairāk satvisku (tikumisku un tīru) īpašību piesātināts. Tādejādi Atma (dvēsele) seko apgaismības ceļam uz Mokšu (atbrīvi). Lai to realizētu, vēdiskā astroloģija runā par četriem aspektiem, kuriem jārealizējas cilvēka dzīvē:

 

  • Kama (vēlmes, baudas, ģimenes laime un bērni);
  • Artha (finanses un citas bagātības);
  • Dharma (pienākumi, kurus jāpilda, aicinājums un darbošanās veids);
  • Mokša (apgaismība, garīgā dzīve, atsvabināšanās no dzimšanas/nāves cikla).

 

Dzīve 12 soļos

 

 

Vēdiskā astroloģija ved cilvēku uz garīgumu, atspoguļojot evolūcijas ceļu no piedzimšanas brīža līdz Mokšai (apgaismībai).

 

1 solis (bhava) – fiziskās piedzimšana un ķermeņa iegūšana

2 solis (bhava) - lai dzīvotu nepieciešams ēdiens (vienlīdz ēdiens ir arī bagātības un naudas izpausme)

3 solis (bhava) – lai realizētos, ir jāstrādā - darbs, fiziskais spēks, jaunrade, darbs ar rokām

4 solis (bhava) – mērķi sniedz emocijas un pārliecību, drošības sajūtu

5 solis (bhava) – darbam nepieciešamas zināšanas un intelekts

6 solis (bhava) – neveiksmes ceļā uz mērķiem, šķēršļi, grūtības, slimības, negadījumi, smags darbs

7 solis (bhava) – sadarbība ar citiem sniedz lielāku potenciālu plānu realizācijai, laulības, biznesa partneri

8 solis (bhava) – neparedzami notikumi un pavērsieni, sekas bez cēloņa, dzīves-nāves robežšķirtne.

9 solis (bhava) – apjausma, ka aicinājums uz Dabas atbalstu ir virzošais pretim Dharmai, veiksmei un labsajūtai

10 solis (bhava) – izrietoši no savām rīcībām un darbībām cilvēks nopelna sev karmu

11 solis (bhava) – karmas realizācija sniedz rezultātus, ieguvumus, sasniegumus un centienu piepildījumus

12 solis (bhava) – Mokšas (atbrīvošanas) slieksnis. Pārejas fāze, kur vienlīdz var nākt augstākā apgaismības fāze vai nākošā pārdzimšanā.

 

Laikmetu vara

 

       1. Satja juga jeb Zelta laikmets.

Tas ilga 1728000 gadus un tika pielīdzināts pavasarim. Šajā laikmetā praktiski nepastāvēja netiklības un gara tumsība. Visuma iedzīvotājiem bija izteiktas rakstura īpašības: tīrība, taisnprātīgums, askētisms un žēlsirdība.

 

       2. Tretja-juga jeb Sudraba laikmets.

Tā ilgums bija 1296000 gadi un tika pielīdzināts vasarai. Dzīvajām būtnēm Visumā iztrūkst vienas no labajām īpašībām un atliek žēlsirdība, taisnprātīgums un tīrība. Sabiedrībā parādās netiklība.

 

       3. Dvapara-juga jeb Bronzas laikmets.

Periods ilgst 864000 gadus un tiek pielīdzināts rudenim. Pieaug netiklība, arvien sarūk tikumība un reliģiozitāte, un raksturīga vien žēlsirdība un taisnprātīgums.

 

       4. Kali-juga jeb Dzelzs laikmets.

Sācies 5104. gadus atpakaļ un ilgs 432000 gadus un tiek pielīdzināts ziemai. Atlicis vienīgi taisnprātīguma spēks. Tikumība neeksistē vispār, savukārt netiklības apjoms ir tik neizmērojams, ka tas sagraus laikmetu un Visumu, lai no jauna atsāktos Zelta laikmets.

Vērtīgas atbildes uz būtiskiem jautājumiem

 in ENGLISH

izstrādāts: WebWizard.lv